Serier: Niklas Nenzén - Shadow-Man - Sidan 1 , 2
Fler serier:

Historia
av John Andersson och Peter Bigestans (publicerad i Hjärnstorm 2004)

Pudelns kärna
av John Andersson (publicerad i Galago 6/2002)
Gå till sidan 1