Serier: John Andersson - Pudelns kärna - Sidan 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8
Fler serier:

Historia
av John Andersson och Peter Bigestans (publicerad i Hjärnstorm 2004)

Shadow-Man
av Niklas Nenzén (publicerad i Lucifer 2000 och Diabolik 2/2002)
Gå till sidan 8

All pictures copyright © John Andersson & Peter Bigestans